• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/11 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-13

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2194 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1237 буюу 56.3%, 103 тусгай дугаарын утсаар 950 буюу 43.3%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 7 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1237

64

893

221

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

950

743

54

153

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5

2

Нийт                                                                       2194