• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/08 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-09

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2129 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1382 буюу 64.9%, 103 тусгай дугаарын утсаар 740 буюу 34.7%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 7 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1382

49

869

311

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

740

585

40

115

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

3

Нийт                                                                       2129