• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/07 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-09

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2216 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1429 буюу 64.5%, 103 тусгай дугаарын утсаар 780 буюу 35.2%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 7 буюу 0.3% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1429

64

966

277

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

780

585

49

146

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4

3

Нийт                                                                       2216