• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/06 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-07

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2433 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1570 буюу 64.5%, 103 тусгай дугаарын утсаар 805 буюу 33.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 58 буюу 2.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1570

41

1017

332

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

805

623

35

147

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

58

4

54

Нийт                                                                       2433