• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/05 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2280 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1426 буюу 62.5%, 103 тусгай дугаарын утсаар 823 буюу 36.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 31 буюу 1.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1426

49

946

292

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

823

629

62

132

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

31

3

28

Нийт                                                                       2280