• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/02 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2332 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1550 буюу 66.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 772 буюу 33.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 10 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1550

50

1031

319

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

772

581

56

135

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

10

1

9

Нийт                                                           2332