• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/01 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 1705 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 955 буюу 56.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 743 буюу 43.5%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 7 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

955

40

624

193

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

743

609

49

85

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

0

Нийт                                                                      1705